Webcasts zorgen voor toegenomen internationale belangstelling voor TKH